Elektroniczne zwolnienia lekarskie

W ogólnie pojętej przestrzeni publicznej niezwykle powszechne jest narzekanie na zbyt duże kolejki do lekarzy oraz rozrośniętą biurokrację, która dodatkowo spowalnia pracę specjalistów. Jedną z metod na rozluźnienie nadmiernego ruchu w różnego rodzaju przychodniach mają być elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA).

Do ogólnego obiegu zostały one wprowadzone 1 stycznia 2016 roku i to właśnie od tego dnia pacjenci mogą starać się o zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Jednocześnie nadal funkcjonować będą zaświadczenia papierowe, wystawianej na formularzu ZUS ZLA. Sytuacja ta potrwa do końca 31 grudnia 2017 roku. Dzień później zwolnienia papierowe znikną, lekarze natomiast będą mogli wystawić je jedynie w formie elektronicznej.

Działanie nowego systemu

W jaki sposób będzie odbywać się procedura realizacji tychże zwolnień? Po wystawieniu oraz podpisaniu zaświadczenia e-ZLA (wymagany będzie do tego tak zwany podpis elektroniczny bądź zaufany profil ePUAP), lekarz będzie musiał przesłać go drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejnym krok związany jest z udostępnieniem przez ZUS zwolnienia adresatowi (np. pracodawcy) poprzez jego profil PUE. Operacja ta będzie realizowana najpóźniej dzień po otrzymaniu formularza e-ZLA. . Stosowna informacja znajdzie się również na profilu PUE ubezpieczonego. Żeby lekarz mógł wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, musi on posiadać wspomniany profil PUE ZUS bądź odpowiednią, zintegrowaną z tym systemem aplikację gabinetową.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5654