Czy warto wystawiać e-faktury?

W 2014 roku w ustawie o podatku VAT wprowadzono definicję e-faktury. Taki zabieg pozwolił rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie elektronicznej wersji faktur. Cały proces jest zdecydowanie szybszy i przystępny dla podatnika.

Jakie korzyści daje nam e-faktura?

Po pierwsze, wpłynie to na znaczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności, to oszczędność nie tylko na papierze, ale też na kosztach wysyłki, znaczków pocztowych. Co możemy uznać za e-fakturę? Przepisy prawa regulują daną kwestię: za fakturę możemy uznać każdy dokument wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym. Według takich założeń fakturą może być także e-mail z załączonym plikiem PDF, a także faks otrzymany drogą elektroniczną.

Co powinna zawierać e-faktura?

E-faktura, podobnie jak każda inny wiążący dokument jest dokumentem skarbowym, dlatego też zawsze musi być wystawiona wystawiona w odpowiedni sposób. Struktura takiej faktury elektronicznej w niewielkim stopniu różni się od struktury normalnej faktury. E-faktura musi uwzględniać wszystkie pozycje, które wymagają przepisy prawa podatkowego.

Najważniejszy element każdej faktury to data jej wystawienia

Zamieszczenie tej informacji jest konieczne tylko wtedy, kiedy taka data jest określona i odbiega od terminu, w którym wystawiana zostaje faktura.Każda wystawiona faktura posiada swój unikalny numer, nadawany w ramach różnych serii. Taki numer posłuży do identyfikacji tekstu w systemie podatkowym. Sposób nadawania numerów indywidualnie wybiera sobie przedsiębiorca. Elektroniczna faktura musi zawierać: dane podatnika, nabywcy danego towaru lub usługi, czyli: imię i nazwisko, nazwę firm, które się rozliczają oraz adresy. Ważnym elementem jest numer, według którego podatnik identyfikowany jest w systemie podatkowym.

Kwota wartości sprzedaży

Aby e-faktura została uznana w urzędzie skarbowym i poprawność jej wystawienia nie została zakwestionowana, musi zawierać kwotę wartości sprzedaży netto. Taka kwota obejmuje wartość towarów/usług, które zostały wykonane, bez uwzględnienia naliczonego podatku.

Ostatnia pozycja znajdująca się na e-fakturze to kwota wyliczona od całej sumy wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem podziału na sumy, dotyczących poszczególnych stawek podatku, a także kwota zawierająca sumę wszystkich należności.