Rozliczanie kwartalne z Urzędem Skarbowym

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do opłaty podatków PIT i VAT. Wielu podatników rozliczając się w co miesięcznym systemie nie zdaje sobie sprawy z możliwości kwartalnego trybu. Ile w niektórych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z rozliczeń VAT, to „ucieczka” od podatku dochodowego jest już w praktyce niemożliwa. Warto zatem przyjrzeć się kwartalnemu rozliczaniu podatku dochodowego.

Jak w praktyce wygląda rozliczenie kwartalne?

Taka forma opodatkowania wymaga wpłaty zaliczki do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, czyli kolejno:

  • do 20 kwietnia
  • do 20 lipca
  • do 20 października
  • do 20 stycznia (następnego roku)

Prawo do kwartalnego rozliczenia przysługuje:

  • „małym podatnikom” – przedsiębiorcy, których dochody nie przekroczyły 1,2 miliona euro.Jeśli w trakcie czasu rozliczeniowego przedsiębiorca utraci status „małego podatnika”, opłacanie zaliczek zmieni się od następnego roku podatkowego.
  • nowym działalnościom – pod warunkiem, że dany przedsiębiorca nie prowadzi żadnej innej firmy w okresie ostatnich 24 miesięcy.

Jak przejść na rozliczenie kwartalne?

Takiej zmiany możemy dokonać w dwojaki sposób: składając pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego w swoim miejscu zamieszkania, bądź poprzez aktualizację wpisu do CEIDG za pomocą formularza CEIDG – wybierając w polu „Forma wypłaty zaliczki”, zaznaczamy sposób kwartalny. W przypadku podatku dochodowego takiej zmiany możemy dokonać tylko raz w roku – tylko do 20 lutego.

Zalety rozliczeń kwartalnych

Taki system ogranicza formalności do niezbędnego minimum i może okazać się bardzo wygodna dla podatnika. Daje szansę na dłuższe dysponowanie gotówką, umożliwia krótkoterminowe inwestycje – choćby zakup towarów. Co więcej, dłuższy termin opłacania podatków pomaga w utrzymaniu płynności finansowej firmy, w pewien sposób reguluje kwestie klientów spóźniających się z płatnościami.

Pilnowanie terminu płatności nie jest tak uciążliwe (rzadziej dokonujemy rozliczeń i przelewów), ale pamiętajmy, że taki system wymaga od klienta dyscypliny i regularnego odkładania pieniędzy. Warto pokusić się o konsultacje z profesjonalnym biurem rachunkowym i stale monitorować budżet firmy, tak aby bieżące wydatki nie pochłonęły kwoty przeznaczonej na opłacenie świadczeń.