Najważniejsze zmiany, które wprowadza Polski Ład

1 stycznia 2022 to data wejścia w życie nowych przepisów w ramach pakietu zmian wielu ustaw, w tym podatkowych. Całość została nazwana Nowym Ładem lub też Polskim Ładem czy też Nowym Polskim Ładem. Wszystkie te nazwy odnoszą się do szeregu zmian, które znacznie wpłyną na życie Polaków, a w szczególności polskich przedsiębiorców, bowiem niedostosowanie się do nich będzie skutkować szeregiem sankcji podatkowych, które mogą poważnie zagrozić interesom firm. Sprawdźmy najistotniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone wraz z chwilą obowiązywania Nowego Ładu.

Zmiany wysokości składki zdrowotnej

Pierwszą z istotniejszych zmian dotykającą każdego obywatela, a w szczególności przedsiębiorców jest zmiana w wysokości składek zdrowotnych. Według ustaleń Polskiego Ładu będzie ona zależna głównie od wybranej formy opodatkowania. Co ważne, oprócz tej zmiany przedsiębiorcy nie będą mogli więcej korzystać z odliczenia części tej składki od podatku. Istotny jest również fakt, że indywidualny sposób naliczania składek wejdzie w życie dopiero od lutego 2022 roku, zaś składka za styczeń zostanie przedstawiona pod koniec miesiąca, kiedy to GUS poda do wiadomości przeciętne miesięczne wynagrodzenia sektora przedsiębiorstw za ostatni kwartał 2021 roku.

Zmiany w opodatkowaniu skalą podatkową

Zmiany w ramach Nowego Ładu obejmą również przedsiębiorców opodatkowujących swoje działalności na zasadach ogólnych, czyli przy pomocy skali podatkowej. Będą oni mogli skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku wynoszącej teraz 30 000 zł. Dodatkowo zmianie ulegnie wysokość stawek podatku w każdym z progów podatkowych, dzięki czemu II próg podatkowy będzie wynosił nie 85 528 zł, jak dotychczas, lecz 120 000 zł. Zmianom nie ulega jednak wysokości stawek w danym progu podatkowym, które w dalszym ciągu utrzymują się na poziomie 17% oraz 32%. Ważną informacją jest również fakt, że przedsiębiorcy z dochodami powyżej 1 000 000 zł w dalszym ciągu będą płacić tzw. daninę solidarnościową w wysokości 4%. W konsekwencji czego dochody takich osób będą bez zmian opodatkowane podwójnie: stawką 32% oraz 4%.

Zmiany w kwocie wolnej od podatku

Kolejną zmianą, która została wspomniana w poprzednim punkcie, jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku o całe 22 000 zł. W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła jedynie 8 000 zł. Polski Ład wprowadza podwyższenie tej kwoty do sumy aż 30 000 zł. Modyfikacji ulegnie także wysokość kwoty zmniejszającej podatek, która będzie wynosiła 5 100 zł.

Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem przychodów ewidencjonowanych

Wejście w życie Polskiego Ładu to również zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ta zostanie obniżona w różnym stopniu, dla niektórych zawodów określanych mianem „wolnych”. W ten sposób branża IT będzie mogła liczyć na ryczałt w wysokości 12% zaś zawody takie jak m.in. architekci w wysokości 14%. Należy przy tym pamiętać, że osoba wykonująca tzw. wolny zawód powinna pracować sama, co oznacza, że nie może ona zatrudniać osób na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy też o dzieło w zakresie podobnym, jakim świadczy je sam przedsiębiorca. Uregulowano również kwestie opodatkowania najmu prywatnego, w którym ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania tego typu przychodów.

Zmiany w sposobie naliczania wynagrodzeń dla pracowników

Kolejna zmiana ma związek z wprowadzeniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz wcześniej wspomnianych zmian w prawie podatkowym. Zmiany te mają służyć założeniu, w którym osoby zarabiające najmniej, czyli otrzymujące wypłatę plasującą się w najniższej krajowej, po reformie otrzymają większe pensje, a osoby najlepiej zarabiające będą odprowadzały wyższe podatki i otrzymywały niższe wynagrodzenie.

Zmiany ulg w zeznaniu rocznym

Polski Nowy Ład to również szereg zmian dotyczący ulg podatkowych oraz doprecyzowanie tych już istniejących mających usprawnić działanie firm i pozwalających na stały rozwój przedsiębiorstwa. Wśród nowych ulg znajdziemy między innymi:

  • ulgę dla klasy średniej (dotyczy jednoosobowych działalności na zasadach ogólnych),
  • ulgę na terminal płatniczy,
  • ulgę na innowacyjnych pracowników,
  • ulgę na prototypy,
  • ulgę na robotyzację
  • ulgę na ekspansję.

Zmiany w karcie podatkowej

Kolejną zmianą Polskiego Ładu jest fakt, że od 2022 rok przedsiębiorcy nie będą mogli już wybierać opodatkowania na zasadach karty podatkowej, a z tego przywileju będą mogli korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy dokonali takiego wyboru w ubiegłym roku lub wcześniej.

Zmiany w amortyzacji nieruchomości

Inna istotną zmianą jest również fakt, że od 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mogli amortyzować swoich lokali mieszkalnych wprowadzonych dopiero do działalności. Osoby, które amortyzują takie nieruchomości, od jakiegoś czasu mogą jednak skorzystać z przepisów przejściowych, dzięki którym amortyzacja ta może zostać przedłużona do końca bieżącego roku.

Zmiany w sposobie wyceny majątku prywatnego wnoszonego do firmy

Od nowego roku wszelkie przedmioty prywatne wniesione do firmy należy wyceniać zgodnie z ich obecną wartością rynkową, bez uwzględnienia faktu posiadania faktury za ich zakup. W ubiegłym roku przedsiębiorca mógł samodzielnie wycenić wartość przedmiotów w oparciu o dokument sprzedaży, co było zdecydowanie korzystniejsze. Obecnie wycena po wartości rynkowej może sprawić, że przedmiot ten straci na wartości.

Zmiany w płatnościach bezgotówkowych

Dotychczasowy limit płatności bezgotówkowych obejmował jedynie te transakcje, które odbywały się pomiędzy przedsiębiorcami. Od nowego roku limitowi temu będą podlegać również transakcje z konsumentami, a obowiązkiem stanie się posiadanie terminali płatniczych. Nowy limit płatności bezgotówkowych między przedsiębiorcami zostanie również zmniejszony z 15 000 zł na 8 000 zł.

Zmiany w określaniu podatnika VAT

Wraz z wprowadzeniem Nowego Polskiego Ładu ulegnie zmianie również sposób definiowania podatnika VAT. Od teraz firmy mające powiązania organizacyjne, finansowe oraz ekonomiczne mogą tworzyć tzw. grupy VAT do celów rozliczeniowych. Ma to istotnie zoptymalizować procesy rozliczeniowe pomiędzy tymi firmami i zmniejszyć liczbę obowiązków sprawozdawczych.

Nie są to, oczywiście wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone w życie wraz z Polskim Ładem. Przeobrażenia są spore, dlatego warto na bieżąco śledzić wszelkie doniesienia prasowe, by sprawnie i bez żadnych niedogodności prowadzić firmę i móc nie martwić się o możliwość wystąpienia błędu czy kary finansowej za niedopełnienie któregoś z punktów nowej rzeczywistości polskich przedsiębiorców. Skontaktuj się z biurem rachunkowym i bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami podatkowymi!